B2B Портал

13-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

10 юни 2013
На 30 май се проведе 13-та национална конференция за системи за управление на бизнеса „Оптимизация чрез информационните технологии в подкрепа на бизнеса“, в която компанията ни участва. Наши представители бяха Галя Петкова, Орлин Чунев и Йовани Маджарова. На едно място се събраха фирми, притежаващи ценен опит в успешното внедряване на системи и решения, подпомагащи автоматизиране на процесите, повишаване на конкурентоспособността и намаляване на разходите за бизнеса. По време на конференцията се обсъдиха новите тенденции в сферата на информационните решения като ERP, CRM, BI, SaaS, мобилни системи и платформи за сътрудничество.
Галя Петкова - ръководител ERP проект в Евромастер презентира нашия опит и ползи от внедряването през 2011г. на интегрирана система за цялостен анализ и управление на всички процеси във фирмата, базирайки се на едно от най-мощните решения в света – Microsoft Dynamics AX (Axapta). По своята мащабност и степента на покритие на бизнес процесите във фирмата, този проект няма аналог сред други фирми в отрасъла и предизвика много въпроси и размисли.
Ще ви припомня основните предимства, с които Microsoft Dynamics AX улеснява нашата работа, защото новите софтуерни системи спомагат за оптимизирането на организацията на работа във фирмата и намаляване на грешките при обслужване на клиенти. Тя спомага и за подобряване на комуникацията между всички нива в компанията. Дава възможност за проследимост на операциите и много добра отчетност. Ето нейните основни приложения:
• Задаване на прогнозни продажби за период и използване на ключ за разпределяне на количествата в подпериоди.
• Изчисляват се количества за планирани покупки, които да осигурят наличности за прогнозните продажби и се планират необходимите доставки във връзка с планови промоции при продажбите.
• Интеграция с Fasty - складова система чрез мобилни устройства с бар код, които оптимизират дейността на складовите служители. ERP системата следи за максималните и минималните количества от даден артикул в склада.
• Артикулите могат да бъдат проследявани на обобщено ниво (артикулен код) или на детайлно ниво според активираните за групата складови аналитичност.
• При ценообразуването търговските мениджъри могат да задават ценови листи по клиент/група клиенти; както и ценови листи в различни валути (експорт). Търговските отстъпки могат да бъдат изчислявани за ред от фактурата, за група артикули, като обща отстъпка по фактура, под формата на каскадни цени и отстъпки, зависими от поръчваните количества.
• Информацията и данните за клиенти, доставчици, управление на запасите и др., се интегрира и чрез създадените шаблони за осчетоводяване и автоматично се разнасят по счетоводните сметки. Така се избягва двойното въвеждане на информация, което спестява време и разходи.
• Автоматична преоценка на валута, преоценка на вземанията от клиенти и задълженията към доставчици, атоматично изчисляване амортизации на активи, приключване на сметки. На база на счетоводните записи се генерират финансово-счетоводни отчети по предварително зададени стандарти (МСС, НСС).