B2B Portal

KORPORATIVNA SOCIJALNA ODGOVORNOST

„Euromaster Import Eksport” DOO je medju kompanijama koje se naj-dinamičnije šire. Širenje kompanije ujedno povlači i veću odgovornost prema svetu koji je okružuje.

„Euromaster Import Eksport” DOO upravlja i meri korporativno- socijalnu odgovornost istom preciznošću s kojom sledi sve ostale biznis indikatore.

Evo nekoliko inicijativa I projekta koji su inicirali i podržali „Euromaster Import Eksport” DOO do sada:

Dugogodišnja saradnja sa “Asocijacijom gluvonemih u Bugarskoj”, podržana programom firme za otvaranje radnih mesta i profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom.

„Euromaster Import Eksport” DOO podržava učesće svojih radnika u sportskim takmičenjima koje organizuje „Sportska federacija gluvih u Bugarskoj“ i pruza finansijsku pomoć samoj federaciji.

Besplatna donacija paketa sa instrumentima za bugarsku profesionalnu školu za obradu metala, obradu drveta i dr. Pokretanje inicijative za korporativnu inicijativu i saradnju u stručnom obrazovanju u Bugarskoj.

„Da očistimo Bugarsku za jedan dan“ – nacionalna inicijativa bTV-ia koju podrzava „Euromaster Import Eksport” DOO tako sto obezbedi grabulje i lopate za sprovodjenje akcije čišćenja u Sofiji, Varni i Plovdivu.

View all

View all

View all