Ние мислим за вас
Последвайте ни:

През 2011 година Евромастер Импорт Експорт ООД ус­пешно внедрява интегрирана система за ця­лостен анализ и управление на всички процеси във фирмата (ERP), като изборът на ръководството на компанията пада върху едно от най-мощните решения в света – Microsoft Dynamics AX (Axapta).

То­ва дава обширни възможности за автоматизиране и организиране на процесите на управление на веригата от доставки, продажби, финанси, планиране и обслужване на клиентите, както и пра­венето на прецизни бизнесанализи.
Послледвайте ни: