Ние мислим за вас
Последвайте ни:

Клиентска политика

Ние, служителите на Евромастер Импорт-Експорт ООД, високо ценим доверието и лоялността на Вас, нашите клиенти и партньори. Затова първостепенна грижа на компанията е стремежът да отговори в най-висока степен на клиентските очаквания за качеството на продуктите и качеството на обслужването.

Политиката на работа с клиенти на Евромастер Импорт-Експорт ООД е насочена към:
  • Изграждане на положителни взаимоотношения с всички клиенти и партньори;
  • Перманентна обратна връзка от пазара чрез различни форми на проучване на потребителската удовлетвореност;
  • Незабавна реакция на всяко запитване, сигнал и нужда от съдействие от страна на клиентите;
  • Предлагане на продукти, които в оптимална степен да отговарят на клиентските търсения;
  • Високо ниво на обслужване, бързина и точност на доставките, позитивна нагласа спрямо клиента;
  • Обучение на служителите за изгреждане на умения за клиентско ориентирано поведение и за повишаване на професионалната квалификация и компетенност;
Лидерската позиция на Евромастер Импорт-Експорт ООД на пазара на инструменти представлява висока отговорност за служителите на компанията, която ги задължава да задържат и увеличат нивото на клиентско задоволство чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.
Послледвайте ни: