B2B Portal

Despre companie / MANAGEMENT ȘI CULTURA CORPORATIVĂ

În "Euromaster Import-Export" SRL angajații sunt cel mai valoros activ și compania investește în construirea de structuri de gestionare care funcționează bine, selectarea și instruirea personalului și a profesioniștilor, atragerea de calitate pe posturi de conducere.
În prezent, "Euromaster Import-Export" SRL are peste 140 de angajați cu înaltă calificare, dintre care unii dețin atestat profesional.Compania definește cultura sa corporativă și managementul ca fiind bazată pe respect reciproc, într-un mediu de lucru decent.
Managementul companiei se bazează pe:

  • Colaborarea între echipa de management și toți angajații bazata pe încredere fără rezerve.
  • Integritatea reciprocă și loialitatea față de companie.
  • Asigurarea respectării condițiilor de siguranță la locul de muncă.
  • Utilizarea abilităților de management profesionale pentru a motiva angajații.
  • Formarea unui obiectiv clar, obiectiv pentru fiecare sarcină și coordonare între toți participanții.
  • Dorința de a coopera și de preocupare pentru valorile umane.