B2B Портал

За компанията / Мениджърски състав

В „Евромастер Импорт Експорт” ООД вярват, че служителите са най-ценният капитал – ето защо инвестират в изграждането на добре функционираща управленска структура на фирмата, подбора и обучението на персонала, привличането на качествени специалисти на ръководни постове.
                                     
Към днешна дата в „Евромастер Импорт Експорт” ООД работят над 140 висококвалифицирани служители, част от които професионално обучени собствени кадри. Фирмата определя своята корпоративна култура и управление като основани на взаимно уважение в достойни условия за работа.
                                     
В управлението на компанията се залага на:
  • Сътрудничество между мениджърския състав и всички служители, основаващо се на безрезервно доверие.
  • Взаимна честност и лоялност към фирмата.
  • Използване на мениджърските професионални умения за мотивация на служителите.
  • Създаване на ясна, обективна цел при всяка задача и координация между всички участници.
  • Желание за сътрудничество и загриженост за човешките ценности.