Ние мислим за вас
Последвайте ни:

Мениджърски състав

В „Евромастер Импорт Експорт” ООД вярват, че служителите са най-ценният капитал – ето защо инвестират в изграждането на добре функционираща управленска структура на фирмата, подбора и обучението на персонала, привличането на качествени специалисти на ръководни постове.

                                     
Към днешна дата в „Евромастер Импорт Експорт” ООД работят над 140 висококвалифицирани служители, част от които професионално обучени собствени кадри. Фирмата определя своята корпоративна култура и управление като основани на взаимно уважение в достойни условия за работа.
                                     
В управлението на компанията се залага на:
Послледвайте ни: