Ние мислим за вас
Последвайте ни:
Вярната преценка, че през 1992 г. в България вече има благоприятни условия за развитие на добрите бизнес идеи, предопределя създаването на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ”ООД.
Най-важните предпоставки за успех на компанията са:
Опитът, натрупан от изучаване на световните тенденции в търговията с електро-и механични инструменти;
Куражът да се следва по-трудният, но в перспектива – по-успешен път на създаване, развиване и налагане на собствени марки;
Доверието към всеки служител на фирмата и всеки бизнес парньор.
ПЪРВАТА МАРКА И ОТКРИВАНЕТО НА ОФИСА В КИТАЙ
За гарантиране на качеството на предлаганите машини и механични инструменти решаваща ро­ля изиграва откриването на постоянно представителство на „Евромастер Импорт Екпорт” ООД в Китай през 1997 г. Неговата активна работа започва през 1999 г. с изграждането на офис и склад.
Представителството дава възможност за:
- Постоянен и непосредствен контакт с производителите;
- Прецизен подбор на влаганите в производството материали;
- Контрол на качеството на изделията преди експорта за България.
След 2000 година „Евромастер Импорт Експорт” ООД създава и налага на българския пазар своите марки, което затвърждава лидерските позиции на компанията в търговията на ръчни и електро- инструменти в България.
ДОБРАТА ИДЕЯ Е ИСТИНСКИ ДОБРА, КОГАТО СЕ РАЗВИВА
След утвърждаване на търговските марки в България, „Евромастер Импорт Експорт” ООД разширява дейността си, като открива своя фирма в Румъния, стъпва на пазарите в Сърбия и Македония и реализира успешен износ в редица страни от Централна и Източна Европа.
От началото на 2005 г. „Евромастер Импорт Експорт” ООД се премества в нов фирмен комплекс в гр. София на адрес бул. „Ломско шосе” 246.
Той обхваща над 6000 кв. м разгърната площ с модерно организирана административна част, складова площ от 4000 кв. м, включваща 10 000 палето-места, склад под митнически контрол за стоката, предназначена за реекспорт, обширен шоу-рум за търговските партньори, сервиз със склад за резервни части, представителен магазин за продажби на дребно, зали за обучение и голям паркинг.
Складовата база е оборудвана с автоматизирани хидравлични рампи и съвременна подемно-транспортна техника. Изпълняването на поръчките за клиенти се осъществява чрез мобилни компютърни устройства. Разположението на стоките в склада се оптимизира от складовия модул на ERP-система.
ПЕРИОД НА РАСТЕЖ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В началото на 2006 г. във фирмата се извършва мащабно преструктуриране и се въвеждат нови стандарти за управление на качеството, последвано от сертифициране по ISO 9001-2000 и ресертифициране по ISO 9001:2008 през 2009 г., с обхват на сертификацията: търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария.
През 2012 г. „Евромастер Импорт Експорт” ООД успешно преминава процеса на ресертификация и получава сертификат HU12/6441, издаден от SGS UKAS 005, валиден до 28.05.2015 г.
През 2011 г. „Евромастер Импорт Експорт” ус­пешно внедрява интегрирана система за цялостен анализ и управление на всички процеси във фирмата (ERP), базирайки се на едно от най-мощните решения в света – Microsoft Dynamics AX (Axapta). По своята мащабност и степента на покритие на бизнес процесите във фирмата, този проект няма аналог сред други фирми в отрасъла. Това дава обширни възможности за автоматизиране и организиране на процесите на управление на веригата от доставки, продажби, финанси, планиране и обслужване на клиентите, както и правенето на прецизни бизнес анализи.
С полаганите усилия Евромастер Импорт-Експорт ООД цели повишаване на ефикасността на работата си и най-вече предлагане на все по-високо качество на работа с клиентите и партньорте си.
Послледвайте ни: