Ние мислим за вас
Последвайте ни:

Мисия, Визия, Ценности

Мисията на „Евромастер Импорт Експорт” ООД още от нейното създаване е да произвежда, доставя, развива и обогатява гамата от предлагани ръчни и електро- и пневматични инструменти, като ефективно задоволява потребителското търсене, спазва европейските стандарти за качество и осигурява конкурентни цени.

                                     
Корпоративният успех и устойчивост на компанията се базира на приемственост в начина на действие, дългосрочна стратегия, адаптивност и гъвкавост. „Евромастер Импорт Експорт” ООД е твърдо ориентирана към изискванията на нейните клиенти, защото успехът на бизнеса зависи от тяхната удовлетвореност.
                                     
Лоялността и добрите междуличностни отношения са основен компонент на успеха и устойчивостта на бизнеса на „Евромастер Импорт Експорт” ООД.

„Евромастер Импорт Експорт” ООД е твърдо ориентирана към изискванията на нейните клиенти, защото успехът на бизнеса зависи от тяхната удовлетвореност. Лоялността и добрите междуличностни отношения са основен компонент на успеха и устойчивостта на бизнеса на „Евромастер Импорт Експорт” ООД.


Ние, служителите на Евромастер Импорт-Експорт ООД, високо ценим доверието и лоялността на Вас, нашите клиенти и партньори. Затова първостепенна грижа на компанията е стремежът да отговори в най-висока степен на клиентските очаквания за качеството на продуктите и качеството на обслужването. Политиката на работа с клиенти на Евромастер Импорт-Експорт ООД е насочена към:

Лидерската позиция на Евромастер Импорт-Експорт ООД на пазара на инструменти представлява висока отговорност за служителите на компанията, която ги задължава да задържат и увеличат нивото на клиентско задоволство чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.


Ценностите, на които се гради успешният бизнес на „Евромастер Импорт-Експорт” ООД, са технологично качество, на което клиентите се доверяват, и стабилни, открити и честни отношения с бизнес партньори, производители и дистрибутори. Компанията си поставя обективни и реални цели и има професионална и лична отговорност за поетите рискове и взетите решения.

Послледвайте ни: