Устойчивост / Сертификати

Постоянство в качеството - приоритет в политиката на Евромастер Импорт Експорт

С полаганите усилия Евромастер Импорт-Експорт ООД цели повишаване на ефикасността на работата си и най-вече предлагане на все по-високо качество на работа с клиентите и партньорите си.

c

Благодарение на усилията на целия екип, фирма Евромастер Импорт Експорт ООД успешно преминава процеса по сертифициране на управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000 през 2006 година и ре-сертифициране по ISO 9001:2008 през 2009 година, с обхват на сертификацията: търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария.

През 2012г. „Евромастер Импорт-Експорт” ООД успешно преминава процеса на ре-сертификация и получава сертификат HU12/6441 издаден от SGS UKAS 005 валиден до 28.05.2015г.

Внедрената система регламентира всички дейности и процеси от страна на ръководството, разясняването им на целия екип на фирмата и непрекъснат процес на управлението и подобряването им. Поддържат се документирани поцедури за следене на ефективното протичане и управление на процесите в организацията. Регламентирано се съблюдава актуалната нормативна база на местното законодателство.