B2B Портал

Социална отговорност

„Евромастер Импорт Експорт” ООД e сред най-динамично развиващите се компании в страната. А развитието означава повече отговорност към заобикалящия свят.
 „Евромастер Импорт Експорт” ООД управлява и измерва корпоративната социална отговорност със същата прецизност, с която следи и всички останали бизнес индикатори.
 Ето няколко от инициативите, както и проекти, които „Евромастер Импорт Експорт” ООД са инициирали и подкрепили досега:
Дълготрайно сътрудничество с „Асоциацията на глухонемите в България”, подкрепено от фирмена програма за откриване на работни места и трудоустрояване на лица с физически увреждания.
„Евромастер Импорт Експорт” ООД подкрепя участия на свои служители в спортни състезания, организирани от „Спортната федерация на глухите в България” и оказва финансова подкрепа на самата федерация.
Компанията подкрепя финансово децата от спортен клуб „Херея“ в участието им на международни състезания.
Безвъзмездно дарение на пакети с инструменти за български професионални техникуми по металообработване, дървообработване и др., поставящо началото на корпоративна инициатива за сътрудничество и насърчаване на професионалното образование в България.
„Да изчистим България за един ден“ – национална инициатива на bТV, подкрепена от „Евромастер Импорт Експорт ООД”, с осигуряването на гребла и лопати за провеждане на акциите за почистване в София, Варна и Пловдив.

Разгледай всички

Разгледай всички


Разгледай всички